Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA"  БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA"  БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA"  БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA"  БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" БЯЛА ХРОМ СУШИЛНИК 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" СИВА 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 400/800 400W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 400/1000 500W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 500/800 580W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 500/1000 730W
Електрическа лира с вграден нагревател "SOFIA" ЧЕРНА 500/1000 730W
Електрическа лира Atlantic Digital 2012 500W
Електрическа лира Atlantic Digital 2012 500W
Електрическа лира Atlantic Digital 2012 300W
Електрическа лира Atlantic Digital 2012 300W