Електрически конвектор BEHA WiFi с електронен термостат 800 W
Електрически конвектор BEHA WiFi с електронен термостат 800 W
Електрически конвектор BEHA WiFi с електронен термостат 1500 W
Електрически конвектор BEHA WiFi с електронен термостат 1500 W
Електрически конвектор BEHA WiFi с електронен термостат 2000 W
Електрически конвектор BEHA WiFi с електронен термостат 2000 W