Буферен съд 80л.. емайлиран
Буферен съд 80л. Елдом, емайлиран
Буферен съд 80 л., неръждаем
Буферен съд 80 л. Елдом, неръждаем
Буферен съд 120 л.,емайлиран
Буферен съд 120 л. Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 120 Л, НЕРЪЖДАЕМ
Буферен съд 120 л. Елдом, неръждаем
Буферен съд 200 л. Елдом, неемайлиран
Буферен съд 200 л. Елдом, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 200 Л, ЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 200 л, Елдом, емайлиран
Буферен съд 300 л. Елдом, неемайлиран
Буферен съд 300 л, Елдом, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 300 Л, ЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 300 л, Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 500 Л, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 500 л, Елдом, неемайлиран
Буферен съд  500 л, Елдом, емайлиран
Буфрен съд 500 л, Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 750 Л, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 750 л, Елдом, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 750 Л, ЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 750 л, Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1000 Л, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 1000 л, Елдом, неемайлиран
Буферен съд 1000 л., емайлиран
Буферен съд 1000 л. Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1500 Л, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 1500 л, Елдом, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 2000 Л, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 2000 л, Елдом, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 2000 Л., ЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 2000 л. Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1500 Л., ЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 1500 л. Елдом, емайлиран
БУФЕРЕН СЪД 300 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 300 л, Елдом, с една серпентина, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 300 Л, 2 СЕРПЕНТИНИ, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 300 л, Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 500 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 500 л, Елдом, с една серпентина, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 500 Л, 2 СЕРПЕНТИНИ, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 500 л, Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 750 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 750 л, Елдом, с една серпентина, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 750 Л, 2 СЕРПЕНТИНИ, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 750 л, Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1000 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 1000 л, Елдом, с една серепентина, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1000 Л, 2 СЕРПЕНТИНИ, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 1000 л, Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1500 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд1500 л, Елдом, с една серпентина, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 1500 Л, ДВЕ СЕРПЕНТИНИ, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 1500 л, Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
БУФЕРЕН СЪД 2000 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, НЕЕМАЙЛИРАН
Буферен съд 2000 л. Елдом, с една серпентина, неемайлиран
Буферен съд 2000 л. Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
Буферен съд 2000 л, Елдом, с 2 серпентини, неемайлиран
Буферен съд 60л.. емайлиран
Буферен съд 60л. Елдом, емайлиран
Неемайлиран буферен съд 300л. Елдом, с неръждаема гофрирана серпентина
Неемайлиран буферен съд 300л. Елдом, с неръждаема гофрирана серпентина