Система за дезинфекция на въздух в помещения SITAIR UV MCmini 20 30W
Система за дезинфекция на въздух в помещения SITAIR UV MCmini 20 30W
Система за дезинфекция на въздух в помещения SITAIR UV MCmini 40 40W
Система за дезинфекция на въздух в помещения SITAIR UV MCmini 40 40W
 SitaAir MQS 1-80 80W
Система за дезинфекция на въздух в помещения SitaAir MQS 1-80 80W